Zgodovinsko ponazarjanje

Zgodovinsko ponazarjanje je dejavnost, katere cilj je vživeto ponazoriti vlogo vojakov iz zgodovinskih dogodkov. Društvo za taktične igre se udeležuje in organizira številne zgodovinsko-ponazoritvene dogodke doma in v tujini.

V okviru DTI deluje ponazoritvena enota Regiment, ki se zgodovinskega ponazarjanja loteva z resnostjo ter potrebno zgodovinsko perspektivo obenem pa tudi nepolitično in naš cilj je čim bolje odigrati zgodovinsko vlogo skozi oči vojakov. Za dobro in korektno ponazoritev je potrebno poznati tedanjo strateško situacijo, opremo, taktiko, navade vojakov in podobno. Regiment prireja in se udeležuje dogodkov doma in v tujini, na avtentičnost in vživetje v vlogo pa daje še poseben poudarek. Tako je na dogodkih, ki pogosto trajajo po več dni, moč opaziti hrano kuhano po zgodovinskih receptih, slišati glasbo iz avtentičnih medijev, povelja v jezikih ponazarjanih strani in druge detajle.

Enota Regiment ponazarja naslednje enote:

12. SS divizijo, 26 Rgt v obdobju med junijem 1944 ter majem 1945

US Army Rangers, 4th Batalion med junijem 1944 ter majem 1945

Jugoslovansko ljudsko armado v zgodnjih osemdesetih letih

Rdečo armado z časa druge svetovne vojne

Obe strani Španske državljanjske vojne

V enoto so lahko včlanjeni vsi člani Društva za taktične igre in precej nas je takih, ki sodelujemo v več kot eni enoti.