Mil-Sim

MilSim je skovanka iz angleških besed military in simulation, ki opisuje ponazoritev realističnih vojaških oziroma vojnih situacij ob ohranitvi tekmovalne narave airsofta. Pri Milsimu se uporabljajo realistična pravila, oprema, vozila in rekviziti, ki morajo biti prilagojeni airsoftu, predvsem pa varni.

Glede na napisano bi lahko rekli, da Milsim od udeležencev zahteva tudi igranje vloge. Kaj pod tem razumemo? Zelo v grobem ga lahko definiramo kot igranje vojaškega osebja v realnih situacijah. Igranje seveda vključuje tako osnovno vedenje (uporaba taktike, pravilnega komuniciranja), kot tudi »nadgradnja« tega vedenja, npr. pilota v sovražnem zaledju, ki ne išče stika s sovražnikom, pač pa se mu izogiba.

Pri tem Milsimu sledimo naslednjim ciljem:

  1. Igrati častno in pošteno.
  2. Čim bolj imitirati taktiko resničnih vojaških enot, brez prilagoditev in bližnjic.
  3. Zabavati se.

Ena od kvalitet Milsima je tudi igranje z ljudmi, ki so ti blizu, jim zaupaš in oni zaupajo tebi. Na koncu dneva je torej popolnoma vseeno, kdo je izgubil ali zmagal, pod pogojem seveda, da so se vsi igralci zabavali. Torej: ugotavljanje končne uspešnosti je podrejeno zabavi, če sploh, ker narava airsofta ni taka, da z lahkoto omogoča preštevanje, kdo je »najboljši« in kdo ni.

Vzemimo denimo zgoraj omenjenega pilota; če igralec, ki je igral sestreljenega pilota, na koncu dneva misli: »super, za dve uri sem se dejansko počutil kot pilot, ki ga nasprotnik hoče obesiti za pete,« potem je naš cilj izpolnjen.

V naših igrah se prizadevamo za dve glavni sestavini: zabavo in ozračje. Seveda se pri tem kar samo ponuja vprašanje našega odnosa do vojne. Če smo se pri naših druženjih česarkoli naučili, je to, da vojna ni zabavna. V pravih bojih ljudje umirajo. Edino, kar želimo poustvariti, so taktične situacije, naval adrenalina in občutek napetega, razburljivega dogajanja.

 Za konec samo še pojasnilo – zaradi svoje narave Milsim lahko predstavlja kršitev iz področja javnega reda in miru. Zaradi tega poteka zgolj na poligonih, kjer imamo dovoljenja, ob tem, da so upravljalci oziroma lastniki obveščeni, v primeru srečanja z osebami, ki niso udeleženci, pa je potrebno čimprej pojasniti, da gre za igro.