Kdo smo?

Društvo za taktične igre (DTI) je bilo ustanovljeno leta 1998 in od takrat nepretrgoma deluje. Glavna aktivnost DTI je airsoft, borbeno simulacijski šport, katerega cilj je z uporabo replik orožja, ki streljajo plastične izstrelke, premagati nasprotnika. Poleg tega se ukvarjamo še z mnogimi drugimi, a hkrati povezanimi dejavnostmi.

Od ustanovitve dalje člani društva marljivo treniramo, saj smo ugotovili, da izpiljene veščine in dobro sodelovanje ekipe zagotavljata uspeh. Obenem smo ugotovili tudi, da je v airsoftu nadvse priročna uporaba vojaške taktike, zato nanjo, seveda v obliki prirejeni airsoftu, dajemo močan  poudarek. MilSim način airsoft igre, skovanka iz besed “military simulation”, je torej naš najljubši, občasno pa seveda nastopimo tudi v drugih disciplinah.

Leta 2002 smo prvič organizirali večji MilSim dogodek v Sloveniji, imenovan OPFOR, v obliki airsoft tekmovanja, katerega cilj je bil sodelujoče ekipe preizkusiti v ekipnem taktičnem delovanju. Zaradi izredno pozitivnega odziva udeležencev je dogodek prerasel v istoimensko serijo, v kateri so kot tekmovalke občasno sodelovale tudi ekipe Slovenske vojske in policije. Pri organizaciji MilSim dogodkov vselej stremimo k doseganju novih meja airsofta s čim večjim poudarkom na taktiki, ekipnem delu, vzdržljivosti in realizmu, zato dogodki pogosto trajajo po več dni, na njih pa sodelujejo tudi vojaška vozila.

Znanje nadgrajujemo tudi na drugih področjih, seveda skladno z željami članov. Tako občasno organiziramo poglobljene tečaje taktike malih enot, preživetja, tečaje za veziste, napredne prve pomoči ter tečaje naprednih taktik, po vsebini podobne tečaju za vodne podčastnike SV. 

Leta 2010 smo se kot interesno združenje pridružili Zvezi Slovenskih častnikov (ZSČ). V njenih programih dela, predvsem na področju vzajemnega sodelovanja s Slovensko vojsko (SV) sodelujemo zelo dobro. Precej naših članov je aktivnih tudi znotraj Območnega združenja slovenskih častnikov Ljubljana.

Leta 2013 smo zaradi povečanega zanimanja za airsoft pri mladih ustanovili Mladinsko sekcijo, danes preimenovano v Kadetski oddelek, katerega naloga je podajanje osnovnega znanja prihodnjim generacijam članov. Opravlja jo zelo dobro, saj se po njegovi zaslugi število usposobljenih članov vsako leto povečuje.

Leta 2014 smo razširili nabor aktivnosti tudi na zgodovinsko ponazarjanje, saj mnogo članov zaradi močne povezave našega športa z vojaško aktivnostjo in splošne vedoželjnosti seveda zanima tudi vojaška zgodovina. Iz raziskovalcev in zbirateljev smo tako oblikovali ponazoritveno enoto, ki svoje znanje in opremo uporablja tudi v praksi. Istega leta smo prvič nastopili na Festivalu vojaške zgodovine, leta 2015 pa smo se udeležili prvega ponazoritvenega airsoft spopada v tujini. Od takrat naprej je naša ponazoritvena enota dobro poznana doma in v okoliških državah, kjer redno prireja in se udeležuje številnih dogodkov. V 2017 smo organizirali prvo večjo ponazoritveno airsoft bitko v Sloveniji, na kateri je sodelovalo tudi vozilo M36 Jackson.

Milsim še vedno prednjači kot primarna aktivnost DTI. Udeležujemo se večjih dogodkov doma in v tujini, kjer smo zaradi poznavanja NATO postopkov dobro kompatibilni s sorodnimi ekipami. Na domačem prizorišču se je serija OPFOR umaknila podobnemu, a v mnogo pogledih zahtevnejšemu dogodku Supreme Effort. Organiziramo pa tudi več enostavnejših enodnevnih, začetniških ter tudi LARP spopadov. V okviru ZSČ tudi uspešno sodelujemo s SV, največ s Prvo brigado in Centrom za usposabljanje. Često nas tako lahko vidite tudi na dnevih odprtih vrat SV, vozila in opremo SV pa na naših dogodkih.